Skip to main content
  • Kosten

    Kosten


Eerstelijnspsychologie

Voor eerstelijnspsychologie / psychologische consulten geldt in 2024 een sessietarief van 105 euro. Het betreft psychologische consulten waarover géén BTW hoeft te worden geheven. Bij de meeste zorgverzekeraars vallen werkgerelateerde psychische klachten niet onder verzekerde zorg in de basisverzekering (zie polis). Mogelijk dat de kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering of door uw werkgever. Vanaf januari 2023 ben ik formeel geregistreerd als GZ-psycholoog niet praktiserend en sta ik niet meer in het BIG-register. 

Coaching

Bij coaching is het tarief flexibel en afhankelijk van verschillende factoren (bijvoorbeeld de duur, eventuele afspraken met werkgever). Ga uit van een gemiddeld sessietarief van 125 euro. Mogelijk dat de kosten worden vergoed door uw werkgever of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgerelateerde coaching is een aftrekpost bij uw belastingopgave. 

Zorgverzekeraars

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Daardoor is uw privacy beter gewaarborgd (er wordt geen informatie c.q. diagnostische informatie gedeeld met de zorgverzekeraar) en kan ik op het inhoudelijke vlak maatwerk bieden.  De kosten kunnen vergoed worden vanuit de restitutiepolis of de aanvullende verzekering (zie polis).