Skip to main content
  • Preventieve training / coaching stressmanagement

    Preventieve training / coaching stressmanagement


Preventie van burnout

Je hoeft natuurlijk niet in een staat van volledige uitputting beland te zijn om plaats te nemen in de spreekkamer...  Beter is het om erger te voorkomen en bij de eerste signalen in te grijpen.  Het kan zijn dat je minder goed slaapt, prikkelbaar bent, meer alcohol gaat gebruiken, labieler bent, ontevreden of  dat je fysieke klachten ontwikkelt. De signalen kunnen per persoon verschillen en het is belangrijk om deze signalen te leren kennen en er iets mee te doen. Een crisis (of een aanstaande crisis) kan een opmaat zijn naar verandering. Bespreek het tijdig met de mensen om je heen, zoals familie, vrienden en je leidinggevende. Zo voorkom je dat je ernstige psychische en fysieke schade oploopt en je herstel langer duurt. Soms kan het helpen om een onafhankelijke, gespecialiseerde psycholoog / coach in te schakelen die met je mee kan denken en je handvatten kan bieden. Negatieve stress (stress kan ook heel fijn zijn!) is vaak een resultante van persoonlijkheidskenmerken in combinatie met omgevingsfactoren. Bepaalde life-events (echtscheiding, werkproblemen, conflicten, etc.) kunnen veel stress geven en dan hangt het ervan af hoe je daar mee omgaat. Dat doe je op je eigen wijze, met al je kwaliteiten en met je valkuilen. 

Het coachingstraject
Elk traject is maatwerk en gericht op jouw specifieke hulpvraag. We brengen je situatie in kaart en formuleren samen je doelstellingen. Naast inzicht en psycho-educatie werken we aan concrete gedragsdoelen. Vaak is het nuttig om bij de basis te beginnen (slapen, bewegen, voeding, energiegevers/nemers, relaties met anderen) zodat je veerkracht toeneemt. Basale en praktische ingrepen kunnen al een groot verschil uitmaken. Vervolgens ontstaat er ruimte om met enige afstand te reflecteren over je leven en dat wat je belangrijk vindt. 
Een coachingstraject is duidelijk afgebakend en beperkt in het aantal sessies (gemiddeld 8). Het doel is om je op weg te helpen zodat je op eigen kracht verder kunt. 

Arbeidspsycholoog /coach
Uit professioneel oogpunt en vanuit mijn persoonlijke ervaring ben ik al jaren geïnteresseerd in stressmanagement. Mijn stijl kenmerkt zich door nuchterheid en humor. Er mag gelachen worden, tenslotte is humor een uitstekende manier om afstand te nemen en te ontspannen. Ik ben goed op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten en kan je indien dat nuttig is verwijzen naar aanvullende therapieën zoals mindfulness en yoga. Naast mijn werk in eigen praktijk werk ik freelance voor het Instituut voor Psychotrauma (ARQ / IVP).  Namens het IVP voer ik 'mental check-up gesprekken' met medewerkers in risicovolle beroepen.