Skip to main content
  • Individuele begeleiding bij stressklachten en overbelasting

    Individuele begeleiding bij stressklachten en overbelasting


Stressklachten, overspannenheid, burnout

Dat het leven spanning met zich mee brengt is menselijk en functioneel. Het helpt ons om scherp te blijven en prestaties te leveren en stress kan ook heel fijn zijn. Wanneer het spanningsniveau continue hoog is en we niet meer herstellen schaadt het onze gezondheid. We raken fysiek en mentaal ontregeld en hoe langer we onszelf uitputten hoe ernstiger de blessure. De stressbronnen zijn divers: een te hoog streefniveau, een gebrek aan autonomie en regelruimte, hoge werkdruk, een uitputtende leefstijl, privé-problemen, verstoorde arbeidsverhoudingen, emotionele belasting, etc. De oorzaak van overbelasting is meestal een combinatie van persoonlijke én omgevingsfactoren. Daar komt bij dat we tegenwoordig veel informatie te verwerken hebben. De 'digitale revolutie' (internet, sociale media, etc.)  heeft ertoe geleid dat we onbeperkt prikkels toegediend krijgen. Het vraagt van ons om grenzen te stellen, te doseren en goed voor onszelf te zorgen. 

Het traject

Allereerst is er aandacht voor je fysieke en mentale herstel. Dit is een geleidelijk proces volgens bepaalde spelregels. Overbelasting kent verschillende stadia: van vermoeidheid, stressklachten, overspannenheid naar volledige uitputting (burnout). Voldoende herstel is een voorwaarde om op een gezonde wijze te kunnen reflecteren op je eigen situatie.  Vervolgens ontstaat er ruimte om in kaart te brengen met welke omstandigheden en persoonlijkheidskenmerken de klachten samenhangen. Een  crisis is vaak een signaal om van koers te veranderen. Wat vind je belangrijk in je leven en werk (persoonlijke waardes)? Waar beleef je voldoening aan en waar ben je goed in? Wat past bij de leeftijdsfase die je doormaakt? We formuleren jouw persoonlijke doelstellingen en bespreken of het nuttig is om de omstandigheden aan te passen. We werken toe naar bewustwording (zoals het herkennen van signalen), concrete gedragsverandering, praktische handvatten en geleidelijke reíntegratie.

Arbeidspsycholoog/coach

Ik heb uitgebreide ervaring in de begeleiding van mensen met werkgerelateerde psychische klachten. Daarbij maak ik gebruik van de nieuwste inzichten en put ik uit eigen ervaring. Door schade en schande word je tenslotte wijzer...
Op freelance basis werk ik voor het Instituut voor Psychotrauma (ARQ / IVP). Namens het IVP voer ik 'mental check-up gesprekken' met medewerkers in risicovolle beroepen zoals politie, brandweer, ambulancediensten, etc. Mental check-up-gesprekken zijn gericht op het vergroten c.q. behoud van veerkracht.