Skip to main content
  • Coaching gedragsverandering

    Coaching gedragsverandering


Gedragsverandering is een belangrijk thema in de psychologie. Bij coaching en therapie gaat het vaak om het aanleren én afleren van gedrag. Een groot deel van ons gedrag gaat automatisch, op basis van gewoontes en vaste rituelen. Het voordeel is dat we hiermee kostbare energie besparen die we voor andere activiteiten kunnen aanwenden. Het nadeel is dat we door deze ingesleten gewoontes ongezond gedrag in stand houden. Gedragsverandering vraagt aandacht en gaat vaak niet vanzelf. Wie kent niet de goede voornemens die, letterlijk en figuurlijk, in rook opgaan? Wat maakt het voor ons zo moeilijk om ons gedrag aan te passen?

Van motivatie naar gedragsverandering

Bij gedragsverandering spelen veel factoren een rol. Het gaat om motivatie, het geloof dat je invloed hebt, zelfbeheersing, veerkracht, het vermogen om doelen een praktische invulling te geven en laten we vooral de omgevingsfactoren niet vergeten. Verandering van omgeving is immers de beste garantie voor gedragsverandering! Onze intenties zijn goed. We willen écht gezonder leven, werk maken van een andere baan, investeren in sociale relaties of een nieuwe hobby starten. De uitdaging  is om deze goede intenties te vertalen naar concrete gedragsverandering. 

Individuele coaching

Al jarenlang verdiep ik mij in de psychologische achtergronden van gedragsverandering. Deze kennis en (persoonlijke) ervaring zet ik in bij coachingstrajecten. Individuele coaching kan ondersteuning bieden om je doelen te behalen. Er is veel onderzoek gedaan naar de succesfactoren voor gedragsverandering zodat we gebruik kunnen maken van wetenschappelijke inzichten. 

Veel voorkomende thema's:

  • Leefstijlverandering
  • Aan- en afleren van gewoontes
  • Reguleren van emoties
  • Structuur aanbrengen in je werk en privé-leven
  • Stressmanagement