Skip to main content
  • Arbeid en Gezondheid

    Arbeid en Gezondheid


Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Het is noodzakelijk om in ons onderhoud te voorzien. Daarnaast voorziet het in de behoefte om onze talenten te gebruiken, een zinvolle bijdrage te leveren en sociale contacten te onderhouden. We leven in een onzekere tijd waarin de ontwikkelingen snel gaan. De baanzekerheid neemt af en we worden geacht langer door te werken. Meer dan ooit is het van belang om inzetbaar te blijven en de regie te nemen over onze eigen loopbaan. In ons werk komen we anderen tegen maar ook onszelf. We leren onze kwaliteiten kennen, onze allergieën én onze valkuilen. Zelfkennis kan helpen om effectiever en gelukkiger te worden in je werk en je gedrag bij te sturen.  Ons werk kan voldoening geven maar ook ongezonde stress. Om onze veerkracht op peil te houden is het zaak om een juiste balans te vinden tussen stressoren en energiebronnen. 

Arbeid en Gezondheid

Als arbeidspsycholoog bied ik ondersteuning bij werkgerelateerde psychische klachten.  Het beste is natuurlijk om de klachten voor te zijn en preventief aan de slag te gaan.  Bij de start  van het traject maken we afspraken over de doelstellingen , de duur en de werkwijze. Wanneer dat nuttig is (en je daarmee instemt) kunnen andere partijen erbij worden betrokken, bijvoorbeeld je werkgever of de arbodienst.

Werkgevers

Ik werk voor opdrachtgevers in de profit en non-profit sector (o.a. de gemeente Groningen, Martini Ziekenhuis, onderwijsinstellingen, de RUG en zelfstandig ondernemers.   Op verzoek kan offerte gedaan worden. 

Arbeidspsycholoog / coach

Ik ben goed thuis op het vlak van Mens & Werk. Als arbeidspsycholoog combineer ik klinische kennis met werkervaring in verschillende werkvelden. Op freelance basis ben ik verbonden aan het Instituut voor Psychotrauma (ARQ / IVP). Namens het IVP voer ik 'mental check-up gesprekken' met medewerkers in risicovolle beroepen gericht op het vergroten c.q. behoud van veerkracht.