Skip to main content

Maarten

04 juni 2017

Maarten is regressie- en reïncarnatietherapeut. Vroeger was hij topkok en genoot hij landelijke bekendheid. Na grondig zelfonderzoek gooide hij het roer om. Maarten verhuisde van de randstad naar een rustiek plekje in Drenthe. Daar geeft hij individuele therapieën in zijn praktijk aan huis. Het loopt storm bij Maarten en dat is niet voor niets. Maarten doet het goed en wij reguliere hulpverleners kunnen van hem leren. Vorige week mocht ik in de keuken kijken bij Maarten. Nou ja, keuken, het was een tipi om precies te zijn.  Een traditionele indianentent met een haardvuurtje in het midden. De tipi gebruikt hij voor trainingen en lezingen. Over het geheim van Maarten, de gekunstelde GGZ en de waarde van de éénvoud.

Verhaal

Elke pijn heeft een verhaal, zegt Maarten. Klachten hebben een oorzaak en daarom nodigt hij zijn cliënten uit om dat verhaal te vertellen. Maarten is nieuwsgierig en geboeid door het verhaal van zijn cliënten. Hij ontvangt ze in een informele omgeving, biedt zijn gasten een kop koffie aan en neemt de tijd. Maarten heeft oprechte belangstelling en gaat respectvol met zijn cliënten om. Hij dringt ze niets op en volgt hun tempo. Maarten gelooft dat onverwerkte ervaringen aan de basis liggen van veel klachten. Dat kunnen ervaringen zijn die je zelf hebt meegemaakt maar ook trauma’s uit het leven van je voorouders. Maarten begeleidt zijn cliënten bij de verwerking van deze traumatische ervaringen. Zo vertelt Maarten over een man die terugkerend depressieve periodes doormaakte. Hij had al veel therapieën gevolgd en slikte medicatie. Op zevenjarige leeftijd had hij zijn zusje verloren door een noodlottig ongeval terwijl hij gevraagd was een oogje in het zeil te houden. Deze ervaring bezorgde hem een enorm schuldgevoel en de overtuiging dat hij géén bestaansrecht had. Nog nooit was deze ervaring tijdens vorige, klachtgerichte behandelingen ter sprake gekomen. Maarten maakt zich er boos over. Elke pijn heeft een verhaal, vindt hij en dat geldt ook voor depressieve gevoelens. Maarten helpt de man om stil te staan bij deze pijnlijke ervaring. Dit werkt bevrijdend en helpt hem zeer. Maarten is een gedreven man met een duidelijke visie op therapie. Velen vinden hun weg naar de keukentafel en de tipi van Maarten. Wat is zijn geheim?

Algemene factoren

Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzame factoren van psychotherapie. Een aanzienlijk deel (schatting 40%) wordt verklaard vanuit de cliënt zélf en zijn omgeving. Klachten gaan vaak vanzelf over zeker als je bedenkt dat een cliënt bij aanvang van de therapie op een dieptepunt zit. Toevallige gebeurtenissen (een nieuwe liefde, andere baan) kunnen iemand een boost geven in de goede richting. Ook persoonlijkheidskenmerken als veerkracht, doorzettingsvermogen, positieve verwachtingen etc. kunnen het herstel bevorderen. Een ander deel van de werkzaamheid  (schatting 30%) wordt verklaard vanuit de algemene factoren. Het betreft de kwaliteit van de therapeutische relatie, de rationale van de behandeling, de genezende context, aansluiting bij de motivatie van de cliënt en bepaalde rituelen die ingezet worden. In psychotherapie heeft ook het placebo-effect invloed op de uitkomst (schatting 15%). De verwachting dat de therapie gaat helpen kan op zich een heilzame werking hebben. De overige 15% wordt verklaard vanuit de gebruikte methodiek en de specifieke interventies  van de therapeut. De genoemde percentages staan binnen de wetenschap ter discussie. Er is wel overéénstemming over het grote belang van algemene factoren bij de werkzaamheid van therapie.  Wat kunnen we zeggen over de algemene factoren bij Maarten?

Maarten

Maarten maakt goed gebruik van de algemene factoren. Hij heeft een duidelijke rationale voor zijn behandeling, oog voor de relatie en contextfactoren (kopje koffie) en gebruikt symbolische rituelen ter ondersteuning. Maarten is overtuigd van zijn werkwijze en weet de hoop en positieve verwachtingen over te brengen op zijn cliënten. Op deze wijze versterkt hij het placebo-effect. Dat is belangrijk omdat het placebo-effect een werkzame factor is die ook daadwerkelijk bijdraagt aan herstel. Veel cliënten vinden in het ‘alternatieve circuit’ wat ze missen in de reguliere GGZ. Dat mag de GGZ zich aantrekken. Lange wachttijden, anonieme secretariaten, volle wachtkamers, standaard-vragenlijsten, protocollen, wisselende hulpverleners, het draagt niet bij aan een goede relatie met de cliënt. De invloed van de algemene factoren wordt onderschat in de GGZ. Er is sprake van een misplaatste dominantie van de techniek die ten koste gaat van een cliëntgerichte benadering. In andere sectoren dan de hulpverlening is het besef al lang doorgedrongen dat er meer is dan inhoud en techniek. Bijvoorbeeld in de horeca. Restauranthouders weten dat naast de kwaliteit van het voedsel andere factoren van belang zijn zoals de benadering door het personeel, toegankelijkheid, sfeer, aankleding en presentatie. Kun je je voorstellen dat het eten beter smaakt als de algemene restaurant-factoren optimaal zijn? Maarten heeft dat goed begrepen. Nu hoeven we  natuurlijk niet allemaal in een tipi te gaan zitten. Het mag ook een boomhut zijn, of een iglo, of een pipowagen, is dat wat?

p.s. De inhoud van dit blog is besproken met Maarten. Hij is akkoord met publicatie.

Lees ook het blog: Kopsterk: vijf voordelen van het KOP-model