Skip to main content

Moeilijke patiënten

02 mei 2018

Er zijn makkelijke mensen en moeilijke mensen. Makkelijke mensen, dat zijn wij psychologen, psychiaters, huisartsen en andere hulpverleners. Moeilijke mensen zitten aan de andere kant van het bureau, dat zijn moeilijke patiënten. Ze luisteren niet naar onze adviezen. Dat is raar want wij hebben er jarenlang voor gestudeerd en gebruiken methodieken die wetenschappelijk onderbouwd zijn. Wij makkelijke mensen werken volgens duidelijke richtlijnen en weten welke stappen genomen moeten worden. Wij leggen uit hoe het zit en moeilijke patiënten gaan daar tegenin. Wij makkelijke mensen noemen dat weerstand en die ontstaat omdat het moeilijke patiënten zijn. Wij makkelijke mensen begrijpen dat. Moeilijke patiënten begrijpen dat niet omdat ze het niet inzien. Dat komt omdat het moeilijke patiënten zijn. Inzicht is voor moeilijke patiënten een noodzakelijke voorwaarde om te veranderen in de richting die wij makkelijke mensen voor ogen hebben. Gebrek aan inzicht leidt ertoe dat de voortgang van moeilijke patiënten wordt belemmerd en dat komt omdat het moeilijke patiënten zijn.

Intervisie

Het valt niet mee voor ons makkelijke mensen. Gelukkig vinden we steun bij onze collega-makkelijke-mensen. Wij makkelijke mensen praten met onze collega-makkelijke-mensen over deze moeilijke patiënten. Dat heet intervisie en een moeilijke patiënt noemen we een casus. Wij zijn het er over eens hoe moeilijk deze patiënten zijn. Als zoveel goed opgeleide, makkelijke mensen het daarover eens zijn zal het vast waar zijn. We zoeken naar oorzaken voor het feit dat moeilijke patiënten moeilijk zijn. Die oorzaken vinden wij altijd en wij geven een naam aan dit moeilijke gedrag. Dat is noodzakelijk om te verklaren waaróm het moeilijke patiënten zijn. Het helpt ons makkelijke mensen ook om met andere makkelijke mensen te communiceren over deze moeilijke patiënten. Als het moeizaam gaat met moeilijke patiënten weten wij makkelijke mensen hoe dat komt. Dat komt namelijk omdat het moeilijke patiënten zijn.

Overzichtelijk

Fijn dat de wereld zo overzichtelijk in elkaar zit. Er zijn mensen die zeggen dat moeilijke patiënten niet bestaan. Het zou een kwestie zijn van moeilijke interacties... Dat vinden wij makkelijke mensen moeilijk te volgen. Het kan toch niet aan ons liggen?